top of page
landscape-photography-of-withered-tree-7

PRZYJĘCIE

DO ZGROMADZENIA

Pierwszym krokiem jest kontakt z siostrą odpowiedzialną za powołania w celu bliższego poznania się. Dobrą ku temu okazją są Dni Skupienia i rekolekcje, których terminy są w zakładce: rekolekcje. Można umówić się również na indywidualny pobyt w naszym domu. 

Drugim etapem jest odbycie osobistych dni rozeznania z indywidualnym prowadzeniem w naszym Domu Prowincjalnym w Warszawie. Termin może zaproponować kandydatka i skonsultować go z siostrami.


Następnie odbywa się rozmowa z Przełożoną Prowincjalną i Siostrami radnymi, od których zależy dopuszczenie kandydatki do rozpoczęcia kandydatury. Kolejnym etapem jest przygotowanie niżej wymienionych dokumentów

 

Najważniejsze, wymagane dokumenty:

 • Podanie (własnoręcznie napisane) z prośbą o przyjęcie do Zakonu;

 • Życiorys  (napisany własnoręcznie);

 • Kwestionariusz personalny - można otrzymać u sióstr;

 • Odpis aktu urodzenia (cywilny);

 • Świadectwo chrztu i świadectwo bierzmowania;

 • Inne ważne dokumenty ( np. ubezpieczenie, świadectwa pracy)

 • Ostatnie świadectwo szkolne;

 • Dwie fotografie typu legitymacyjnego;

 • Świadectwo moralności (opinia) od Ks. Proboszcza lub katechety;

 • Aktualne orzeczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia;

 

Wymagania:

 • Szczere pragnienie służby Bogu i ludziom;

 • Zdrowie fizyczne i psychiczne;

 • Odpowiednia dojrzałość osobowa;

 • Naturalna zdolność do życia we wspólnocie;

 • Ukończone 18 lat

ZGŁOSZENIE

Jeśli chcesz spotkać się z nami na wspólnej modlitwie to napisz do nas coś o sobie.

W odpowiedzi prześlemy Tobie szczegółowe informacje o najbliższym możliwym spotkaniu.

Wysyłając zgłoszenie akceptuję politykę prywatności oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na tej stronie.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo, Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, ul. Kościuszkowców 85 04-545 Warszawa, telefon 22 8120332, adres e-mail: felicjanki@wa.home.pl. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. Informujemy również o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie państwa danych lub wniesienie skargi w sytuacji, gdy dane zostanę przetwarzane niezgodnie z prawem. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

bottom of page