top of page
IMG_3477.JPG
DSC_0663.JPG
P1040414.jpg

NASZ CHARYZMAT

Symbolem tożsamości Sióstr Felicjanek jest godło Zgromadzenia.
Zamyka ono w ogromnej syntezie całe bogactwo duchowości.

Rozpoznajemy w nim źródła, z których płynie moc i światło mające kształtować osobowość felicjanki. Podobnie jak życie zakonne należy do istoty Kościoła,
tak owe źródła należy do istoty felicjańskiej drogi życia.

 

 

Charyzmatem naszego Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo jest naśladowanie błogosławionej Marii Angeli w jej bezgranicznej miłości do Boga objawiającej się

- w wiernym pełnieniu Jego Woli
- w służbie potrzebującym z gotowością i poświęceniem
- w trosce o zbawienie wszystkich ludzi.

Z takich korzeni wyrasta felicjański ideał życia. Uczestnictwo w paschalnej tajemnicy Jezusa Chrystusa, wpatrywanie się we wzór życia Maryi, podążanie drogą Ewangelii za przykładem św. Franciszka i współpraca z Chrystusem w odnowie świata poprzez Eucharystię i miłosierdzie to główne linie, jakie wskazuje herb Zgromadzenia w celu realizacji felicjańskiego sposobu zdążania do zbawienia.

matkaangela-min-632x444.jpg

BŁ. MARIA ANGELA

Zofia, Kamila Truszkowska. Urodziła się w Kaliszu  16.05.1825 Dalsze lata jej życia związane są z Warszawą, gdzie oddała swoje serce ubogim dzieciom i ludziom samotnym. Odznaczała się gorącą miłością Boga i bliźniego. Wrażliwa na cierpienia ubogich, podejmuje pracę w Warszawie w Towarzystwie św. Wincentego a Paulo, a następnie otwiera własny zakład dla opuszczonych dzieci, dając w ten sposób początek Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek. Pragnieniem jej serca było to, aby „Bóg był przez wszystkich znany, kochany i wielbiony".


Odeszła do Boga po nagrodę wieczną 10 października 1899 r.
Ojciec Święty św. Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych

18 kwietnia 1993 r. w Rzymie.

0d25e42e455fbf84b2a12a2bfd21.jpg

ŚW. FRANSZEK

Jesteśmy zgromadzeniem franciszkańskim
„Pokój i Dobro”

F.jpg

ŚW. FELIKS

Patron Zgromadzenia.

Brat „Deo Gratias”

bl.-Honorat1-933x1024.jpg

BŁ. HONORAT

Duchowy Ojciec

Zgromadzenia

bottom of page